Αρτοφόρια-Λειψανοθήκες
Διάφορα εκκλησιαστικά είδη
Δίσκοι μανουαλίου,Αντιδώρου κτλ.-Kηροθήκες,κουτιά χρημάτων
Δισκοπότηρα σετ-Ευαγγέλια,Απόστολος,Ευχολόγιο
Είδη σπιτιού
Εικόνες
Εξαπτέρυγα,Αναστάσεις-Ανθοδοχεία
Επιστήθιοι Σταυροί-Εγκόλπια,Μίτρες,Πατερίτσες
Θυμιατά,Κατζία-ραντιστήρια,ζέα,μυροδοχεία
κανδήλια-πολυκάνδηλα-αντίβαρα & άγγιστρα
Κηροπήγια,Κανδήλια Αγίας Τραπέζης-δικηροτρίκερα-τρικέρια-πεντάκηρα
Κολυμπήθρες
μανουάλια άμμου,κηροθήκες,δεσποτικά-απορροφητικά,τόρτσες,κηροπήγια κηδειών,ακοίμητες κανδήλες
Μεταλλικά έπιπλα
Ξυλόγλυπτα είδη
Πολυέλαιοι
Σταυροί Αγιασμού-Ευλογίας-Τρούλου & Κρεμαστοί
Στύλοι διαχωριστικοί-Αντιδωροθήκες
Φανάρια-Απλίκες-Φωτιστικά ψάλτου & άγγιστρα
Χαλιά,διάδρομοι-βάσεις σταυρού,φανού κτλ.
Χρυσοκεντήματα

   
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Ιστοσελίδας Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου