Αγαπητοί πελάτες,
Χάρη στην εμπιστοσύνη που δείχνετε στα προϊόντα μας έγινε δυνατή η κατασκευή αυτής της ιστοσελίδας.
Σας προσφέρουμε όλα σχεδόν τα εκκλησιαστικά είδη που χρειάζεται ένας Ναός. Τα προϊόντα μας είναι πάντοτε αρίστης ποιότητας με χειροποίητη εργασία που βασίζεται στην εκκλησιαστική παράδοση.
Αναλαμβάνουμε την εκτέλεση ειδικών παραγγελιών για τις οποίες μπορείτε να μας συμβουλευθείτε ελεύθερα.

Για πωλήσεις  στην Ελλάδα και όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει ιδιαίτερος τιμοκατάλογος με τιμές προσαυξημένες με Φ.Π.Α. 24%.

   
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Ιστοσελίδας Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου